ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು

Neelakanta Nityananda song Lyrics

Neelakanta Nityananda lyrics in Kannada ನೀಲಕಂಠ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಿಮನಿಗೆ | ಬಾಲಚಂದ್ರನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯಗೆ | ಶ್ರೀ ಉಮೆ ಅರಸಂಗೆ ದೀನದಯಾಳಂಗೆ | ಬಾಲಕನಿಗೊಲಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿಗೆ | ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ … Read more

Manake Karpoorava maduve song lyrics

Manake Karpoorava maduve lyrics in Kannada ಮನವೆ ಕರ್ಪೂರ ಮಡುವೆ ದಾನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ |ತನು ಎಂಬ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆ ಒಳಗೆ |ಭಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ ವಿರದಾರುತಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ದುಷ್ಟ ಗುಣಕ್ಕೆ ಭೂಪಾಕಿ ಸುಟ್ಟಿದೆ | ಮೀರಿದ … Read more

Jnyanada Jyothiya belagira song lyrics

Jnyanada Jyothiya Belagira lyrics in Kannada ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ | ನಿಜ | ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ | ಮಾನನಿಯರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದೊಡಿಸಿದ, ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ || ಪ || … Read more

Tugutha noodu jookaala sadhguruvina dayada

Tugutha noodu jookaala sadhguruvina dayada in Kannada ತೂಗುತದ ನೋಡು ಜೋಕಾಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ದಯದಿ | ತೂಗುತದ ನೋಡು ಜೋಕಾಲಿ || ಪ || ತೂಗುತದ ನೋಡು ಜೋಕಾಲಿ ನಾರಬ್ರಹ್ಮನಂಗನದೊಳು ರಂಗಮಂಟಪ ಮಂದಿರದೊಳು … Read more

Belaguvanaaruti mahanta mahimage

Belaguvanaaruti mahanta mahimage in Kannada ಬೆಳಗುವನಾರುತಿ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮುಳಗುಂದದ ಮಹಾವಿರತ ಮಹಾಂತನಿಗೆ || ಪ || ಬಾಲಲೀಲೆಯ ತೋರಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆದವಗೆ | ಕಾಲಕರ್ಮವ ಗೆಲಿದು ಶಿವಯೋಗಿಯಾದವಗೆ | ಶೀಲಸದ್ಗುಣ ಬಾಲಯೋಗಿ … Read more

Parapooje Guruseve Song lyrics

Parapooje Guruseve Song in Kannada ಹರಪೂಜೆ ಗುರುಸೇವೆ ವರಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆ | ಬರಿದೆ ಸುಖಭೋಗವು ದೊರಕುವುದುಂಟೇ ಆತ್ಮ||ಪ|| ಹಣವಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಕ್ತಿ ನೆಣವಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೇವೆ | ಗುಣವಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಪಡೆಮಾತ್ಮ || ಹರಪೂಜೆ ||1|| ಒಣ … Read more

error: Content is protected !!