ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು

Sharif Shivayogi Song lyrics

Sharif Shivayogi Song lyrics in Kannada ಕುಂತಿರುಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೇಳುವೆನು ಶರಣರ ಚರಿತೆಯಸಾರವನು || ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಹಿಮೆಯು ಎಷೋ ಶರಣರಿಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರಂದರ ಮಹಾಂತರೋ ಗುರನಾಗಲಿಮಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು || ಇವರ ಸರಿಸಮನವಾದ … Read more

Maathadu Mallige Lyrics

Maathadu Mallige Lyrics in Kannada ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಶಾವಂತಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಬ್ಬನ ಕರಕೊಂಡು ಒಳಗೊದ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವೋನ ಕಟ್ಟಿ ದ್ದೆ ಯಾವುನ … Read more

Magalige Thayiya bhuddivaada lyrics

Magalige Thayiya bhuddivaada lyrics in Kannada ಅತ್ತೆ ಮಾವರ ಪಾದ ತಂದೆ ತಾಯರ ಪಾದ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಶ್ರೀಪಾದ | ನೆನದಾರೆ ನಿನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿವೆ ಕೈಲಾಸ || ನೆರೆಮನೆ ಸಿರಿದೇವಿ ನೀನಾಗೆ … Read more

Maamarada Thampige lyrics

Maamarada Thampige lyrics in Kannada ಮಾಮರದ ತಂಪಿಗೆ ಕೂತಿರುವ ಗಿಣಿಗಳೆ ಚದಂಗಿ ಮಾತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚದರಂಗಿ ಈ ಮಾತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಿಳಿಗಳೆ ಬನ್ನವ್ವ ನನ್ನ ಕಳಿಸಾಕೆ|| ಊರ ಮುಂದಿನ ತೋಟ ತೆಂಗಿನಡಿಕೆಯ ನಡುವಿರುವ … Read more

Mathanaadannyya Mathanaadu lyrics

Mathanaadannayya Mathanaadu lyrics in Kannada ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ಮುತ್ತು ಏ ಗಿಣಿಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ರನ್ನ ವಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತನಾಡು ಏ ಗುಣ್ಣ ಏ ಚಿನ್ನ ಮಾತನಾಡು || ಕಂಚಿನ ಕೈತಾಳ … Read more

Yello Jogappa nin aramane lyrics

Yello Jogappa Nin Aramane lyrics in Kannada ಕಿನ್ನೂರಿ ನುಡಿಸೋನಾ ದನಿ ಚೆಂದಾವೊ ಕಿನ್ನೂರಿ ನುಡಿಸೋನಾ ಬೆರಳಿನಂದ ಚೆಂದವೋ… ಡಿಕ್ಕಿಯುಂಗುರಕೆ ನಾರಿ ಮನಸಿಟ್ಟಳೊ ಬೆಳ್ಳಿಯುಂಗಾರಕೆ ನಾರಿ ಮನಸಿಟ್ಟಳೊ ಎಲ್ಲೋ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನರಮನೆ ಎಲ್ಲೋ … Read more

Tavara Mani noda bandhe lyrics

Tavara Mani noda bandhe lyrics in Kannada ತವರೂರ ಮನಿ ನೋಡ ಬಂದೆ ತಾಯ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ ತಂದೆ || ಹತ್ತು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯ್ ತಂದಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ … Read more

error: Content is protected !!