ಪ್ರಬಂಧಗಳು

Parisara Prabandha in Kannada |ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 2023

Parisara Prabandha in Kannada, Parisara Malinya, Kannada language Parisara Samrakshane. ಪೀಠಿಕೆ ಪುಪಂಚ ಎನ್ನುವ ಹೂಗಿಡದಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಅರಳುವ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋಟಗಾರರಂತೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಇದ್ದಿಲು ಮಾಡುವವನ ಹಾಗೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ವಿದುರನ … Read more

Independence Day Speech in Kannada 2023 | 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

Independence Day speech in Kannada, Kannada language Independence Day, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ, download pdf. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ, 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು … Read more

Kittur Rani chennamma information in kannada

ಇತಿಹಾಸ Kittur rani chennamma information in kannada :ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅದರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದ … Read more

Kuvempu information in Kannada |ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕವನಗಳು

ಕವಿ ಪರಿಚಯ Kuvempu information in kannada :ಕಂವೆಂಪು ಎ೦ಬ ಪಪುಳ್ಳ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಿಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಮಗ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಎಂದಿದೆ, ಕವಿ, ವಿಮರ್ಶಕ, ನಾಟಕಕಾರ, ಜಾಲರಿಕಾರ ರಾದ … Read more

error: Content is protected !!