Parisara Prabandha in Kannada |ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 2023

Parisara Prabandha in Kannada, Parisara Malinya, Kannada language Parisara Samrakshane. ಪೀಠಿಕೆ ಪುಪಂಚ ಎನ್ನುವ ಹೂಗಿಡದಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಅರಳುವ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋಟಗಾರರಂತೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಇದ್ದಿಲು ಮಾಡುವವನ ಹಾಗೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ವಿದುರನ … Read more

Independence Day Speech in Kannada 2023 | 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

Independence Day speech in Kannada, Kannada language Independence Day, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ, download pdf. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ, 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು … Read more

error: Content is protected !!