Shri Siddhivinayak Aarthi Song lyrics in kannada | ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ಆರ್ಥಿ

Introduction

Shri Siddhivinayak Aarthi is most famous song towards devotion to Lord Ganesh. It is played daily in Lalbaug Ganapathi in Mumbai. Lalbaug ganapathi is famous for its ganesh chaturthi celebration in India. Every mumbaikar know this song by their Heart♥️.


Shri Siddhivinayak Aarthi lyrics in Kannada

ಸುಖ ಕರತಾ ದುಃಖರ್ತಾ, ವಾರ್ತಾ ವಿಘ್ನಾಚೀ ।
ನೂರ್ವೀ ಪೂರ್ವಿ ಪ್ರೇಮ ಕೃಪಾ ಜಯಾಚಿ ।
ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸುಂದರ ಉಟಿ ಶೇಂದು ರಾಚೀ ।
ಕಂಠೀ ಝಲಕೆ ಮಾಳ ಮುಕತಾಫಳಾಂಚಿ ।

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..
ಜಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ.
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಃ,
ಕಾಮನ ಪೂರ್ಣಿ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

ರತ್ನಖಚಿತ ಫರಾ ತುಝ ಗೌರಿಕುಮಾರ ।
ಚಂದನಾಚೀ ಉಟಿ ಕುಮಕುಮ ಕೇಶರಾ ।
ಹೀರೇ ಜಡಿತ ಮುಕುಟ ಶೋಭತೋ ಬರಾ ।
ರುಂಜುನತಿ ನೂಪುರೇ ಚರಣಿ ಘಾಗರಿಯಾ ।

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..
ಜಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ.
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಃ,
ಕಾಮನ ಪೂರ್ಣಿ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

ಲಂಬೋದರ ಪೀಠಾಂಬರ ಫನಿವರ ವಂದನಾ ।
ಸರಳ ಸೊಂಡ ವಕ್ರತುಂಡ ತ್ರಿನಯನಾ ।
ದಾಸ ರಾಮಾಚಾ ವಾಟ್ ಪಾಹೇ ಸದಾನಾ ।
ಸಂಕಟಿ ಪಾವವೇ ನಿರ್ವಾಣಿ, ರಕ್ಷಾವೇ ಸುರವರ ವಂದನಾ ।
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ್,
ಜಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ.
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಃ,
ಕಾಮನ ಪೂರ್ಣಿ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಚಿ ಆರತಿ ॥

ಷೇಂದೂರ ಲಾಲ ಚಢಾಯೋ ಅಚ್ಛಾ ಗಜಮುಖಕೋ ।
ದೊಂದಿಲ ಲಾಲ ಬಿರಾಜೇ ಸುತ ಗೌರಿಹರಕೋ ।
ಹಾಥ ಲಿಯೇ ಗುಡ ಲಡ್ಡೂ ಸಾಯಿ ಸುರವರಕೋ ।
ಮಹಿಮಾ ಕಹೇ ನ ಜಯ ಲಾಗತ ಹೂಂ ಪದಕೋ ॥
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ್,
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಜ.
ವಿದ್ಯಾ ಸುಖದಾತಾ
ಧನ್ಯ ತುಮ್ಹಾರ ದರ್ಶನ
ಮೇರಾ ಮನ ರಮತಾ,
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

ಅಷ್ಟೌ ಸಿದ್ಧಿ ದಾಸಿ ಸಂಕಟಕೋ ಬೈರಿ ।
ವಿಘ್ನವಿನಾಶನ ಮಂಗಲ ಮೂರತ ಅಧಿಕಾರಿ ।
ಕೋಟಿಸೂರಜಪ್ರಕಾಶ್ ಏಬಿ ಛಬಿ ತೇರಿ.
ಗಂಡಸ್ಥಲಮದಮಸ್ತಕ ಜೂಲೇ ಶಶಿಬಿಹಾರಿ ॥
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ್,
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಜ.
ವಿದ್ಯಾ ಸುಖದಾತಾ
ಧನ್ಯ ತುಮ್ಹಾರ ದರ್ಶನ
ಮೇರಾ ಮನ ರಮತಾ,
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

ಭಾವಭಗತ ಸೇ ಕೋಯಿ ಶರಣಾಗತ ಆವೇ ।
ಸಂತತ ಸಂಪತ ಸಬಹಿ ಭರಪೂರ ಪಾವೇ ।
ಏಸೇ ತುಮ ಮಹಾರಾಜ ಮೋಕೋ ಅತಿ ಭಾವೇ ।
ಗೋಸಾವೀನಂದನ ನಿಶಿದಿನ ಗುನ ಗಾವೇ ॥
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ್,
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಜ.
ವಿದ್ಯಾ ಸುಖದಾತಾ
ಧನ್ಯ ತುಮ್ಹಾರ ದರ್ಶನ
ಮೇರಾ ಮನ ರಮತಾ,
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಚಿ ಆರತಿ ॥

ಲವಥವತಿ ವಿಕ್ರಳಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿ ಮಾಳ,
ವಿಶೇಷ ಕಂಠ ಕಾಲಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ಜ್ವಾಲಾ
ಲಾವಣ್ಯ ಸುಂದರ ಮಸ್ತಕಿ ಬಾಳ,
ತೇಥುನಿಯ ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ವಾಹೇ ಝುಳಝುಳಾ ॥

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..
ಜಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ.
ಆರತಿ ಓವಾಳು,
ತುಜ ಕರ್ಪುರಗೌರಾ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

ಕರ್ಪುರಗೌರ ಭೋಳಾ ನಯನಿ ವಿಶಾಲಾ,
ಅರ್ಧಾಂಗೀ ಪಾರ್ವತಿ ಸುಮನಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಲಾ
ವಿಭೂತಿಚೆ ಉಧಳನ ಶಿತಕಂಠ ನೀಳಾ,
ಏಸಾ ಶಂಕರ ಶೋಭೆ ಉಮಾ ವೆಲ್ಹಾಳಾ ॥
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..
ಜಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ.
ಆರತಿ ಓವಾಳು,
ತುಜ ಕರ್ಪುರಗೌರಾ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

ದೇವಿ ದೈತ್ಯೀ ಸಾಗರಮಂಥನ ಪೈ ಕೇಳೆ,
ತ್ಯಾಮಾಜಿ ಅವಚಿತ ಹಳಹಳ ಜೇ ಉಠಲೆ
ತೇ ತ್ವಾ ಅಸುರಪಣೇ ಪ್ರಶಾನ್ ಕೇಳೇ |

ನೀಲಕಂಠ ನಾಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಲೇ ॥
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..
ಜಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ.
ಆರತಿ ಓವಾಳು,
ತುಜ ಕರ್ಪುರಗೌರಾ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಾಂಬರ ಫಣಿವರಧರ ಸುಂದರ ಮದನಾರಿ,
ಪಂಚನನ ಮನಮೋಹನ ಮುನಿಜನಸುಖಕಾರಿ
ಶತಕೋಟಿಚೆ ಬೀಜ್ ವಾಚೆ ಉಚ್ಚಾರಿ,
ರಘುಕುಲತಿಳಕ ರಾಮದಾಸ ಅನ್ತರೀ ॥

ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ..
ಜಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ.
ಆರತಿ ಓವಾಳು,
ತುಜ ಕರ್ಪುರಗೌರಾ
ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥

॥ ಶ್ರೀ ದೇವಿಚೀ ಆರತಿ ॥

ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಘಟ ಭಾರಿ ತುಜವಿನ ಸಂಸಾರಿ,
ಅನಾಥನಾಥೇ ಅಂಬೆ ಕರುಣಾ ವಿಸ್ತಾರಿ ।
ವಾರಿ ವಾರಿಂ ಜನ್ಮಮರಣತೇ ವಾರಿ,
ಹರಿ ಪದಲೋ ಆತಾ ಸಂಕಟ ನೀವಾರೀ ॥

ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ..
ಜಯ ಮಹಿಷಾಸುರಮಥನೀ ।
ಸುರವರ-ಈಶ್ವರ-ವರದೆ,
ತಾರಕ ಸಂಜೀವನಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ॥

ತ್ರಿಭುವನಿ ಭುವನಿ ಪಹತಾಂ ತುಜ ಯುಸೇ ನಹೀ,
ಚಾರಿ ಶ್ರಮಲೇ ಪರಂತು ನ ಬೋಲಾವೇ ಕಹೀಂ ।
ಸಹಿ ವಿವಾದ ಕರಿತಾಂ ಪಡಿಲೆ ಪ್ರವಾಹ,
ತೇ ತೂಂ ಭಕ್ತಾಲಾಗಿ ಪಾವಸಿ ಲವಲಾಹೀ ॥

ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ..
ಜಯ ಮಹಿಷಾಸುರಮಥನೀ ।
ಸುರವರೀಶ್ವರವರದೇ,
ತಾರಕ ಸಂಜೀವನಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ॥

ಪ್ರಸನ್ನ ವದನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೊಸಿ ನಿಜದಾಸಂ,
ಕ್ಲೇಶಪಾಸೂನಿ ಸೋಡಿ ತೊಡಿ ಭವಪಾಶಾ ।
ಅಂವೆ ತುಜವಾಂಚೂನ ಕೋಣ ಪುರವಿಲ್ ಆಶಾ,
ನರಹರಿ ತಳ್ಳಿನ ಝಾಲಾ ಪದಪಂಕಜಲೇಶಾ ॥

ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ..
ಜಯ ಮಹಿಷಾಸುರಮಥನೀ ।
ಸುರವರೀಶ್ವರವರದೇ,
ತಾರಕ ಸಂಜೀವನಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ॥

॥ ಘಾಲೀನ ಲೋಟಾಂಗಣ ಆರತಿ ॥

ಘಾಲೀನ ಲೋಟಂಗಣ, ವಂದಿನ ಚರಣ ।
ಡೋಲ್ಯಾನ್ನಿ ಪಾಹೀನ್ ರೂಪ ತುಜೆಂ ।
ಪ್ರೇಮ ಆಲಿಂಗನ್, ಆನಂದೆ ಪೂಜಿನ್.
ಭಾವೇಂ ಓವಾಲೀನ್ ಮ್ಹಣೇ ನಾಮ ॥

ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ।
ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಕ್ಷ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ।
ತ್ವಮೇವ ವಿಧ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ।
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಂ ದೇವದೇವ ॥

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯವ್ರಾ,
ಬುದ್ಧಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯಧ್ಯ್ತ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೆ,
ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ,
ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಮ್ ।
ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ,
ಜಾನಕಿನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಜೇ ॥

ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರ ರಾಮ್,
ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಹರೇ ಹರೇ ।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ,
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ।

Shri Siddhivinayak Aarthi lyrics in English

Sukh Karta, Dukh Harta, Vaarta Vighna Chi.
Nurvi Purvi Prem Krupa Jayachi.
Sarvaangi Sundar Uti Shendurachi.
Kanthi Zadake Maal, Mukta Fadanchi.

Jai Dev, Jai Dev, Shree Mangal Murti,
Darshan Matre Mann Kamana Purti, Jai Dev, Jai Dev

Ratnakhachit Fara Tuja Gauri Kumara.
Chandanachi Uti Kumkum Keshara.
Hire Jadit Mukut Shobhato Bara.
Runzunti Nupure Charni Ghaagariya,
Jai Dev Jai Dev.

Jai Dev, Jai Dev, Shree Mangal Murti,
Darshan Matre Mann Kamana Purti, Jai Dev, Jai Dev

Lambodar Pitambar Faniwar Bandhana.
Sarad Sond Wakratunda Trinayana.
Daas Raaamacha Waat Paahe Sadana,
Sankati Paavave, Nirvaani Rakshave Ssurvar Vandana, Jai Dev Jai Dev.

Jai Dev, Jai Dev, Jai Mangal Murti, O Shree Mangal Murti.
Darshan Matre Mann Kamana Purti Jai Dev, Jai Dev.

|| Shri Ganeshachi aarthi ||

Shendoor Laal Chadhayo Accha Gajamuk Ko.
Dondil Laal Biraaje Sut Gauri Harko.
Haath Liye Gud Laddu Sai Sur Warko.
Mahima Kahe Na Jay Laagat Hu Padako.

Jai Jai Ji Ganaraaj Vidhya Sukh Daata.
Dhanya Tumharo Darshan Mera Mann Ramata, Jai Dev Jai Dev.

Ashtau Siddhi Daasi Sankat Ko Bairi.
Vighna Vinashan Mangal Murat Adhikari.
Koti Suraj Prakash Aisi Chabi Teri.
Gandasthal Mada Mastak Zule Shashi Bihari,

Jai Jai Ji Ganaraaj Vidhya Sukh Daata.
Dhanya Tumharo Darshan Mera Mann Ramata, Jai Dev Jai Dev.

Bhaav Bhagat Se Koi Sharanaagat Aawe.
Santat Sampat Sab Hi Bharpur Pawe.
Aise Tum Maharaj Moko Ati Bhave.
Gosavi Nandan Nishi Din Guna Gave.

Jai Jai Ji Ganaraaj Vidhya Sukh Daata.
Dhanya Tumharo Darshan Mera Mann Ramata, Jai Dev Jai dev.

|| Shri Shankarachi aarthi ||

Lavthavti Vikrada Brahmaandi Maala.
Vishe Kanth Kaala Trinetri Jwala.
Laavanya Sundar Mastaki Baala.
Te Thuniya Jal Nirmal Wahe Zulzuda.

Jai Dev, Jai Dev Jai Shree Shankara.
Aarti Ovaalu Tuj Karpur Gaura, Jai Dev Jai Dev.

Karpur Gaura Bhola Nayani Vishaala.
Ardhangi Parvati Sumananchya Maala.
Vibhutinche Udhalan Shiv Kanth Neela.
Aisa Shankar Shobhe Uma Velhada,

Jai Dev, Jai Dev Jai Shree Shankara.
Aarti Ovaalu Tuj Karpur Gaura, Jai Dev Jai Dev.

Daive Daitye Sagarmanthan Pai Kele.
Tyamaji Avachit Halahal Je Uthile.
Te Twan Asurpane Prashan Kele.
Neelkanth Naam Prasiddha Zaale.

Jai Dev, Jai Dev Jai Shree Shankara.
Aarti Ovaalu Tuj Karpur Gaura, Jai Dev Jai Dev.

Vyaghranbar Faniwardhar Sundar Madanari.
Panchanan Manmohan Munijna Sukhkari.
Shat Kotinche Beej Wache Ucchari.
Raghukul Tilak Ramdaasa Antari.

Jai Dev, Jai Dev Jai Shree Shankara.
Aarti Ovaalu Tuj Karpur Gaura, Jai Dev Jai Dev.

|| Shri Devichi Aarthi ||

Durge Durghat Bhaari Tujwin Saunsaari.
Anaath Nathe Ambe Karuna Vistaari.
Waari Waari Janma Marna Te Waari.
Haari Padlo Aata Sankat Niwari.

Jai Devi Jai Devi Mahisa Sur Mathini.
Sunwar Eeshwar Warde Tarak Sanjeewani, Jai Devi Jai Devi.

Tribhuwani Bhuwani Pahata Tuj Aisi Naahi.
Chaari Shramale Parantu n Bolawe Kaahi. Saahi Wiwaad Karita Padile Prawaahi. Sa
Te Tu Bhaktaan Laagi Paawasi Lav Laahi.

Jai Devi Jai Devi Mahisa Sur Mathini.
Sunwar Eeshwar Warde Tarak Sanjeewani, Jai Devi Jai Devi.

Prasanna Warade Prasanna Hosi Nija Daasa.
Kleeshaan Paasun Sodi Todi Bhaw Pasha.
Ambe Tuj Wachun Kon Purwil Aasha.
Nar Hari Talleen Zaala Pad Pankaj Lesha.

Jai Devi Jai Devi Mahisa Sur Mathini.
Sunwar Eeshwar Warde Tarak Sanjeewani, Jai Devi Jai Devi.

|| Ghaalina lotangana aarthi ||

Ghalin Lotangana Vandina Charana.
Dolyanni Pahina Rupa Tuze.
Preme Aligina Anande Pujina.
Bhave Ovalina Mhane Nama.

Tvameva Mata Cha Pita Tvameva, Tvameva Bandhus Cha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva.

Kayane Vacha Manasendriyairva, Budhyatmanava Prakruti Svabhavata,
Karomi Yadnyat Sakalam Parasmay, Narayanayeti Samarpayami.

Acchutam Keshavam Ramanarayanam Krishnadamodaram Vasudeva Harim.
Sridharam Madhavam Gopikavallabham Janakinayakam Ramachandra Bhaje.

Hare Ram Hare Ram ,Ram Ram Hare Hare.
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare.

Hare Ram Hare Ram ,Ram Ram Hare Hare.
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare.

Hare Ram Hare Ram ,Ram Ram Hare Hare.
Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare.

Video Reference

Hope!! You all like this Shri Siddhivinayak song lyrics & enjoyed. May lord Ganesh bless you all🙏🏻. Do share this to your Family & Friends❤️. For song suggestions comment below.

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading