Ekadantaya vakratundaya song lyrics |ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ(Shankar Mahadevan)

Ekadantaya vakratundaya song lyrics

Ekadantaya vakratundaya song lyrics is a devotional song which is very popular in India. This song celebrates lord Ganesha and creates more divine power. This song was released in the album in year 2019.Song Details

SongEkadanthaya Vakrathundaya
GodGanesha
ComposerShankar Mahadevan
TypeDevotional song
Year2019

Ekadantaya vakratundaya song lyrics in Kannada

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶನಾಯಧೀಮಹಿಗುಣಾಧೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ।।

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀ ಥಾನಾಯ ಯಧೀಮಹಿಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯಧೀಮಹಿ..

ಗಾನಚತುರಾಯ ಗಾನಪ್ರಣಾಯ ಗಾನಂತರಾತ್ಮನೇಗಾನತ್ಸುಖಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನನೋತ್ತ್ ಸುಖ ಮನ ಸೇಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರು ದೈವತಾಯ ಗುರು ಕುಲಸ್ಥಾಯೀನೆಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಯ್ಯ ಪ್ರವರಯ ಗುರವೇ ಗುಣಗುರವೇಗುರುದೈತ್ಯ ಕಲಾಕ್ಛೇತ್ರೇ ಗುರು ಶರ್ಮ ಸರ ರಾಧ್ಯಾಯ ಖಾನದ ಗುರು ಪುತ್ರ ಪರೀತ್ರಾಃ.

ಗೀತ ಸಾರಯ ಗೀತ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಯ ಧೀಮಹಿಗೂಡ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೋಜಯ ಪ್ರಧಾಯಧೀಮಹಿಗುಣಾಧೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀ ಥಾನಾಯ ಯಾ ಧೀಮಹಿಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯಧೀಮಹಿ ।।

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀ ತನಯ ಯಧೀ ಮಹಿಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ಗಂಧಯಗಂಧರ್ವ ಗಣ ಶ್ರಾವಣ ಪ್ರಾಣೈಮೇಗಾಧಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಗೀತೆಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥ ತನ್ಮಯಗುರಿಲೀ..ಗುಣವತೇ.. ಗಣಪತಯೇ..

ಗ್ರಂಥ ಗೀತೆಯ ಗ್ರಂಥ ಗೇಯಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮನೇಗೀತಾ ಲೀನಯ ಗೀತಾ ಶ್ರಯಯಾ ಗೀತವಾದ್ಯ ವಾದ್ಯ ಪದವೇ

ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಯಾ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿ ಕೃಪೇಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಘ್ರ ಹಯ ಗಂಗಾಜಲ ಪ್ರಣಯವತೇಗೌರಿಸ್ಥಾನಮಧಾಯ ಗೌರೀ ಹೃದಯ ನಂದನಯಗೌರಭಾನು ಸುಖಾಯ ಗೌರೀ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ।।

ಗೌರಿ ಪ್ರಣಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿಓಹಸ ಹಸ್ತ್ರಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯಧೀಮಹಿಗುಣಾದಿತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹೈ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀ ತನಹಾಯ ಯಧಿ ಮಹಿಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀ ಥಾನಾಯ ಯಧೀಮಹಿಗಜೇಶನಾಯ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

Ekadantaya vakratundaya song lyrics in English

Gananayakaya Ganadaivataya Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraya Guna Manditaya Guneshanaya Dheemahi
Gunadheethaya Gunadheeshaya Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya Gowri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Sri Ganeshaya Dheemahi..

Gaanachathuraya Gaanapranaya Gaanantaratmane
Gaanotsukhaya Gaanamattaya Gaannott Sukha Mana Se
Guru Pujitaya Guru Daivataya Guru Kulasthaayine
Guru Vikramaya Guiyya Pravaraya Gurave Guna Gurave
Gurudaitya Kalakchhetre Guru Sarma Sara Radhyaya
Guru Putra Paritraatre Guru Paakhanda Khanda Khaaya..

Geetha Saaraya Geetha Thatvaaya Geetha Gothraya Dheemahi
Gooda Gulfaya Gandha Mattaya Gojaya Pradhaya Dheemahi
Gunadheetaya Gunadheeshaya Guna Pravishtaya Dheemahi

Ekadanthaya Vakrathundaya Gauri Thanaya Ya Dheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shri Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanaya Yadhee Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi

Gandharva Rajaya Gandhaya
Gandharva Gana Shravan Pranaime
Gaadhaanuragaya Granthaya
Geetaya Grantatarth Tanmaiye Gurileee..
Gunavathe.. Ganapataye..

Grantha Geethaya Grantha Geyaya Granthantarathmane
Geetha Leenay Geethaa Shrayaya
Geethavadya Vadya Padave

Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapri Krupe
Gayakadhina Vighra Haya Gangajala Pranayavate
Gauri Stanamadhaya Gauri Hridaya Nandanaya
Gaurabhanu Sukhaya Gauri Ganeshwaraya..

Gauri Pranyaya Gauri Pravanaya Gaurabhavaya Dhimahi
Ohasa Hastraya Gowardanaya Gopa Gopaya Dhimahi
Gunaditaya Gunadhishaya Guna Pravishtaya Dhimahai

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Thanahaya Yadhi Mahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Thanaya Yadheemahi
Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi

Ekadantaya vakratundaya song lyrics PDF

Ekadantaya Vakratundaya Song is a devotional song representing lord Ganesha. This song is very popular and is mostly used during Ganesh Chaturthi festival.

Click the link below to download pdf,
Click Here

Before you leave,

Also read : Ganesha Ashtottara Kannada Lyrics 

 

 

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading