Best Kannada Love Kavanagalu quotes |ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಕವನಗಳು

Get Kannada love kavanagalu free, love quotes in Kannada, heart touching love quotes in Kannada, kavana love sms, Kannada love images

Love quotes in Kannada

ಪ್ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಂತೆಯೇ ಮಾತು, ನಡೆ, ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳಾದ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿವೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Heart touching love quotes in Kannada

”ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದಾ ಇರಿರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ”
– You always stay in my heart, you are the meaning of my life.

“ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆಯೇ ಹೊರತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
– You live inside my soul, not just work on my heart.

“ನೀನು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗನು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು”
– You are my support, love is the bond that unites us.

”ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವೆ”
– All the work of your heart is mine, you are inwardly focused on love.
“ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋದರೂ ತಿಳಿಯದು, ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ”
When love comes, we never know how it happened, but we know how to hold onto it.

“ಪ್ರೀತಿಯು ಒಂದು ಮರದಂತೆ ಇರುವುದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದು”
– Love is like a tree, it grows by nurturing and holding onto its growth within.

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು, ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಸ್ಥಿರವಾದ ದೃಷ್ಟಿ”
– Truth in love can never be forgotten, it’s a steadfast perspective that cannot be affected by changes.

“ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಆಟ ಎಂದೂ ಮುಗಿಯಲಾರದು”
– I desire your love, you desire mine, this game of love will never end.

“ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೂರೆ ತಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ ೦೦ದಂತೆ ಅಲೆಯುವುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ”
– Love carries us like waves to the sea, but our love never loses its intensity.

”ಪ್ರೀತಿಯು ಒಂದು ಮಹಾನಂದವೇ ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ”
– Love is a great joy and it immerses us in our true nature.

“ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ”
– Accepting love is accepting our imperfections.

“ಪ್ರೀತಿಯ ಸುವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತೆ ಆಗಿರುವುದು”
Love’s fragrance is like the sun and water we need in our lives.

“ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಜವಾದ ಸಹೋದರತ್ವದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬೆಳಸುತ್ತದೆ”

– Love fosters true brotherhood and gratitude for helping one another.

“ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸುಖದ ಮುಖವನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ”
– Love greatly manifests the face of happiness in our souls.

“ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರ್ಷಿಸುವುದು”
– Love supports us in life without increasing our sorrows and fills us with joy.

These are just a few examples of beautiful love quotes in Kannada. Love is a universal feeling that transcends language and culture, and there are countless ways to express it.

Kannada I love you Kavana

“ಪ್ರೀತಿಯು ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ”
– Love sees and understands one heart and all living beings equally.

“ಪ್ರೀತಿಯು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳಲ್ಲೊಂದು”
– Love is one of the most precious gems in life.
“ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ”
– Love is the most wondrous form in the universe and embraces all living beings.

“ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂತೋಷದ ಸ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ”
– Love flows like a river of joy and spreads equally to everyone.

”ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂತಾಪದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯ ನಗರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರ ಸ್ಪರ್ಶವು ಎಲ್ಲರಿಗೂಸಮಾನವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ”
– Love has built a city of completeness on the face of sorrow and its sweet touch brings joy equally to everyone.

“ಪ್ರೀತಿಯು ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ”
– Love is a sacred bond that unites the hearts of all living beings.

”ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಂಧನದಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ”
– Love brings a heartfelt sense of affection to everyone who is bound together by the bond of mutual friendship

“ಪ್ರೀತಿಯು ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವದ ಸಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯುಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ”
– Love resides in the hearts of all living beings and creates a sense of unity, transcending their true nature.

ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.”
– This means “My love for you has increased in glory since I saw the love in your eyes yesterday.”

ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೀಯೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ.”
– This means “You are the reason for my love, and I am enjoying the fruits of your love.”

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಕಾಶ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಮೋಹಕ ಕವನ.”
– This means “You are the sky of my life, the star of my love, and the captivating poem of my affection.”

ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು.”
– This means “My love always shines in your heart.”

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕ.”

ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು.”
– This means “My love always shines in your heart.”

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸೂರ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಕಾಶ, ನನ್ನ ನೆರಳು ನೀನೆ.”
– This means “You are the sun of my life, the light of my love, and you are my shadow.”

Kannada Kavanagalu Love feeling

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ.”
– This means “My love has completely merged with your love.”

ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದುಕಿದ್ದೀಯೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಶಕ್ತಿ ನೀನು.”
– This means “You always live in my heart, and you are the strength of my love.”

ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಮಧುರ ಗುಲಾಬಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ.”
– This means “You are the sweet rose of my love, and you illuminate my heart with happiness.”

“ನಿನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಣಿವೆಯಂತೆ ಇದೆ.”
– This means “Your twilight is like the oasis of my life.”

ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಧುರ ಹಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸರಸಿಹೊಳೆಯಂತೆ ಇದೆ.”
– This means “Your sweet smile is like the stream of my life.”

ನಿನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮುದ್ದುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂತೆಯ ಮುಳ್ಳುಗಳಂತೆ ಇವೆ.”
– This means “Your captured kisses are like the flowers of my life’s garden.”

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸೊಬೆಯಂತಿದೆ.”

– This means “Your love is like the salt of my life.”

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗುವ ತುಳಸಿಯಂತಿದ್ದೀಯೆ.”
– This means “You are like the sacred basil plant blooming in the courtyard of my life.”

“ನೀ ನನಗೆ ಅನ್ನವಲ್ಲ
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಧುರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ”

Translation: You are not my food,
Yet your heart pours sweeter
Into my heart.

“ಹೊರಗಿನದು ಬದಲಾವಣೆಯುಳ್ಳದ್ದು
ಆದರೆ ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಹೋಗುವುದು
ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ
ಹುಟ್ಟಿದಂದು ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ”

Translation: Everything outside changes,
But you come and go in the night.
No matter what anyone says,
You were inside me from the beginning.
I won’t let go of the joy inside you.

Kannada Love images

Kannada love kavanagalu images download
Kannada love kavanagalu images download

“ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ”
Your eyes turn my life beautiful.

“ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದು”
Translation: You are a beautiful part of my life. My heart will always love you.

“ನೀವು ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ”

Translation: You are the meaning and purpose of my entire life. I will always love you.

“ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಆಳದಿಂದ ಬಂದಿದೆ”
Translation: Know this about my love – it will always be yours and comes from the depths of my heart.

“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ”
Translation: Being close to you brings happiness to my heart. You are the meaning of my love.

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ”

Kannada love images
Kannada love quotes images

Translation: “You are my beloved, my best friend, and the meaning of my life.”

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋಮಲತೆಯು ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ”
Translation: “The tenderness of my love touches your inner being.”

“ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” Translation: “You live in my heart, just as I live in yours.”

Kannada Kavana Love sms

“ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಪಟ್ಟಣ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖವೂ ನೀನೇ”

Translation: “You are the city of great importance in my life, and all my happiness lies in you.”

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತದೆ”

Translation: “My love-filled heart longs to be with you.”

“ನೀನು ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವರ್ಗವು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅರ್ಥ”
Translation: “You are my entire heaven, the center of my love, and the meaning of my life.”

“ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಯಸೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ”
Translation: “You are the person my heart desires and the one who fulfills my wishes.”

“ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನಾಗಿರುವೆಯಾದರೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳೂ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ”.
Translation: “If you are my beloved, all my dreams come true.”

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಸುಖವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನೆಲಸಿರುವುದು”
Translation: “My happiness is always with me when I’m with my beloved.”

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ”
Translation: “My love makes the end of my life beautiful.”

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನದೇ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ”
Translation: “My love is entirely mine, and it has changed me.”

“ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ನೀನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದದ್ದು”
Translation: “Talking about my love is difficult, but experiencing it in my heart is the most beautiful thing!”

“ಪ್ರೀತಿಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ? “
Translation: “How can love flow like light if it is not expressed?”

“ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವುದು”
Translation: “You have opened the door to my heart, and your love gives a new light to my life.”

“ಪ್ರೀತಿಯು ದೂರದಿಂದ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತದೆ”
Translation: “Love whispers from afar and burns fiercely up close.”

Conclusion

Here you learnt about Kannada love kavanagalu and love quotes in Kannada. Share these beautiful quotes to your loved ones on there special occasion.

You can also download love kavanagalu images and send it to your beloved ones or relatives.

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading